2023. szeptember 28. - Vencel

Náci egyházat is támogat az állam

Az adófelajánlások egy százaléka mellett az állam is támogatja a magyarországi egyházak működését. 4,3 milliárd adófelajánlás és 7,5 milliárd állami kiegészítés jutott nekik tavaly. Üzleti alapon létrehozott álegyházaknak és közveszélyes szektáknak is. Ku
2008. február 4. hétfő 10:29 - Tálos Lőrinc
Megvan az én privátim véleményem mindazokról, akik ateista vagy félateista, saját, öröklött vallásába belefásult életüket egy új, vagy nagyon is régi, ám hazánkban tradícióval nem bíró egyházhoz csapódva keresgélik a lelki egyensúlyukat és a spiritualitást. Csak ez csöppet sem érdekes, nem szólok én bele mások hitéletébe, a vallásszabadság nekem szent és sérthetetlen. Sörök feletti világnézeti viták közepette ugyan gúnnyal illetem a megtérteket, mondván dilis mind, és törvényszerű, hogy eme gyülekezetek tagjai fundamentalisták lesznek, és lépten-nyomon azzal baszogatnak, hogy befogadtam-e már Jézust a szívembe, és hogy sekélyes az én szkeptikus-racionális világfelfogásom. Túlvezérelt prozelita mind, mit is várhatnánk tőlük? A felnőtten alámerítkezettek és más módon vallást váltók vagy vállalók csakis és kizárólag olyan megtértek lehetnek, akiket egyszer csak megcsapott a villám, be-, ki- vagy átkeresztelkedtek, elmondták a sahadát, és így tovább, és azóta ez létük alfája és omegája, lenézik vagy gyűlölik azokat, akikben egy hajszálnyi hajlam sincs az effélére. Nem érdekel. Nem érdekelnek a reszketősök, a füzetekkel házalók, a vegakosztra és biofarmra gyűjtők. Pont a szkeptikus-racionális világfelfogásom vezet ahhoz a meggyőződéshez, hogy az emberi elme ilyen, hitet tud helyezni az irracionálisba, és még értékeket is teremt ezen az úton. Minden ezúton született érték a kultúra része.

Azokat viszont, akik semmiféle értéket nem képviselnek, vagy egyenesen károsak a közre, nem vagyok hajlandó elfogadni közpénzből dotálásra érdemes egyháznak. Annak, aki kétségbeesett és természettudományos téren analfabéta embereket távgyógyít pénzért, és a földönkívüliektől szerzett erőre hivatkozik, nem szabad több pénzt adni, mint amit szegény szerencsétlenek saját elhatározásukból áldoztak rá. Sőt, én csalásért bíróságra vitetném a hiszékenység vámszedőit. Hasonlóan azt is, aki már nem tudott elhelyezkedni a telített agykontroll-piacon, sőt reikiből sem szedte meg magát, ezért talizmánokat árul, és az újbabonás ezotériát vegyítve a mű-ősmagyar vallásokkal, majd minden, az állatok védelmét leszögező közmegegyezést felrúgva lovat áldoz beugrós dzsemborikon. Továbbmenve felháborítónak tartom, hogy egy a nácizmus okkult, neopogány ideológiai hátterét hirdető egyház milliókat kap az adófizetők pénzéből. Mégis, milyen tevékenység az, amit támogatunk? Csalás, emberek butítása és embertelen eszmék terjesztése. Közérdek ez? Egy cseppet sem.

Jellemző, hogy a „természetgyógyászat” címke mögé bújva placebókkal üzletelő szélhámosságok akkor alakultak egyházzá, amikor a csalások elharapózása miatt szigorították a természetgyógyászok tevékenységét irányító jogszabályokat. Így született a tévén keresztül „gyógyító energiákat” közvetítő Gyurcsok József vállalkozásából az Egyetemes Szeretet Egyháza és Kovács András csontkovács pacientúrájából az Ősmagyar Táltos Egyház. Villás Béla eleinte agykontrollal vigéckedett, tett egy kiruccanást a reiki területére, aztán kiszélesítette a portfolióját, megalapította az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyházát. Mára már mágus ő, ráolvas, ördögűz és lovat áldoz. Utóbbi cselekményével kiverte a biztosítékot az állatvédőknél.

Annál érdekesebb a Metafizikai Hagyomány Centruma néven bejegyzett egyház. Bár maga is a modern okkultizmus képviselője, elveti a New Age kalmárszemléletű, zavaros, vallástalan vallásosságát. Szellemi elődeiként az antimodernizmus olyan filozofikus író képviselőit emlegeti, mint Julius Evola, René Guenon és Hamvas Béla. Az egyház a Sacrum Imperium című, a fasizmus és nácizmus – párhuzamosan kereszténység és racionalizmus ellenes – okkult vonalát követő periodika szerzői köré csoportosul. Vélhetően valós szellemi meggyőződés vezérli a híveket, és nem az ezotéria-divatot meglovagoló, kelendő vallásokat összefércelő üzletszerű álegyház. Nem egyszerűen megcélozzák azokat (és főleg azok pénztárcáját), akiket sem a természettudományokra alapozott szkeptikus-racionális, sem a hagyományos kereszténység kínálta világfelfogás nem elégít ki (többnyire úgy nem elégít ki, hogy egyiket sem ismerik). Ugyanolyan következetességgel küzdenek az okkult hagyomány (saját szavaikkal élve: traditionalis metaphisica) általuk vulgárisnak nevezett hétköznapi, szerintük rontott formái ellen, legyenek azok a női magazinok horoszkópjai, vagy az „úgynevezett energia-miszticizmus”. Akár a javukra is írhatnánk mindezt, ha az a szellemi vonal, amit képviselnek, nem lenne gyökeresen szembeszegülő az elfogadott társadalmi normákkal. Maguk a szellemi előzmények sem voltak másra hivatottak, mint a modern világgal és annak értékeivel, az abban megtalálhatóval való szembefordulás, ami totalitárius diktatúrákban látta megvalósulni az emberiség magára találását. Ezeknek a gyökereknek megfelelően a világnézetük antiszemita, elveti a liberális demokráciát, a pszichoanalízist, a szexuális kisebbségek elfogadását, a pacifizmust és humánumot. Mind a kereszténységet, mind a modern tudományosságot olyan fekélynek tartják, ami ellensége a „fajnak” és az „ősi tudásnak egyaránt.” Legjobban egy olyan totális diktatúrában éreznék magukat, ami kiirtja az általuk károsnak tartott szellemi irányzatokat.

Gyurcsok József és az Egyetemes Szeretet Egyháza 1,5 millióval részesült az adóforintokból. Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 5,3 milliót kapott állami kiegészítésként, bruttó 8 milliót kasszírozhatott. Az okkult nácik 1,9 milliót kaptak közpénzből a nézeteik terjesztésére az összesen hárommilliós utalásból.

A Metafizikai Hagyomány Centrumának hitelveiből:
Mind a történelmi, mind a biológiai, mind a kulturális – és egyébként bármiféle – fejlődés határozott tagadása. Az evolucionizmus minden formájának a radikális elvetése.

Történelmi, társadalmi és politikai vonatkozásban a metafizikai tradicionalitás létszemlélete a Monarchiák és Imperiumok igenlése mellett foglal állást. Egykor ezeknek volt elsődleges létjogosultságuk, és ha erre a legcsekélyebb lehetőség fennáll – még ma is ezek lennének a legmegfelelőbbek, a szellemi valóságot leginkább reprezentáló és biztosító államalakulások.

A tradicionális orientáció a konvencionális értelemben vett konzervatív politikai és szociális irányzatokat következetleneknek és erőtlen, megalkuvó, gyáva irányvonalaknak tekinti. A tradicionalitás szempontjából csak egy radikális, mintegy „forradalmian”–„ellenforradalmian” konzerválni akaró és konzerváló konzervativizmus jöhet tekintetbe.

A szellemi és metafizikai hagyományból következő szemlélet a ,modernitást’ és a ,modern világot’ sajátos felfogásban értelmezi. A modernitás az antitradicionalitás egy előrehaladott fázisával, a Sötét-korszak erőinek a fokozott kibontakozásával hozható összefüggésbe. Gyökerei a Krisztus előtti VII–VI–V–IV. századig nyúlnak vissza – ekkor kezdődnek a modernitásnak azok a megnyilvánulásai, amelyek a XVIII. század elejétől egyre rombolóbbakká válnak, és amelyek a XX. században az értékek utolsó halvány maradványai ellen is pusztító offenzívába mentek át.

Forrás: www.tradicio.org
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Gondolataink témában
Szívesen látná Orbán Viktort köztársasági elnökként?
Szó sem lehet róla
Jobb lenne, mint miniszterelnökként
Teljesen hidegen hagy
Csak, ha nincs más elfogadható jelölt
Igen, alkalmas a posztra
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását