2024. április 23. - Béla

Egy korszerű krematórium

Annak ellenére, hogy a halottak hamvasztása ősidők óta benne van az emberi kultúrában, sokan még ma is megborzonganak a krematórium szó hallatán, és inkább a hagyományos, koporsós temetést részesítik előnyben. A halottégetést övező előítéletekből is táplá
2007. november 13. kedd 07:13 - Bencsik Gyula
(A megbeszélt időpontnál valamicskét korábban érkezve mód nyílik a spirális alakban ég felé törő épület mögötti apró sírkertet is bejárni. A fejfák tanúsága szerint csak az elmúlt néhány évben temetkeznek ide az emberek, az általam felfedezett legrégebbi temetési dátum 2003-as.
Említést érdemel még az épület oldalához kapcsolódó, szabad ég alatt álló szóróberendezés is arccal a sírok felé. Egyáltalán, itt valahogy minden a természetesség benyomását kelti a fából készült takaros kerti bútoroktól kezdve a füves dombokkal tarkított parcellákig.)

Jávor Ervin hamvasztóüzem-vezetőt először az intézmény létrejöttéről kérdezem.

Mióta üzemel itt, Csömör határában ez az intézmény?

A csömöri temető 2001-ben létesült magánberuházásként, a hamvasztó-üzemmel egy időben; most már a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.(BTI) tulajdonába tartozik. Ez egy rendkívül korszerű, az európai normáknak messzemenően megfelelő üzem mind technológia, mind infrastruktúra tekintetében. Az intézet vezetői gazdaságosabbnak tartották az itteni lehetőségek kihasználását és ennek a hamvasztónak a bővítését, semmint a korábban nyolc kemencével működő rákoskeresztúri egység korszerűsítését. A kapacitás-áthelyezés zökkenőmentesen zajlott.

Honnan érkeznek ide a halottak?

Elsősorban a fővárosból, de a környező városokból, falvakból is főleg hozzánk szállítják az elhunytakat. Intézményünk szolgáltatásai a BTI bármelyik temetőjében megrendelhetők, tehát a szállítástól a hamvasztáson át az urnaelhelyezésig minden.Miután megrendeltem a szolgáltatást, mi történik az elhunyttal, és nekem, mint hozzátartozónak, mi a dolgom ezt követően?

A megrendelés elkészítéséhez szükség van a halottvizsgálati bizonyítványra, valamint amennyiben a megrendelő az Intézet közreműködését kéri a halotti anyakönyvi kivonat elkészítésénél további dokumentumokra van szükség, például személyi igazolványra, lakcímkártyára, születési anyakönyvi kivonatra. A szükséges dokumentumok esetenként is eltérőek lehetnek, de erről pontos információt a www.btirt.hu tartalmaz.
Általában megrendelést követő második napon elszállítjuk a kórházból az elhunytat.
Csak abban az esetben hamvasztunk el valakit, ha az összes szükséges dokumentáció, és a megrendelt kellékek, urna, urnaszemfedő, rendelkezésünkre állnak. Általában a beszállítástól számított egy héten belül mindenkit elhamvasztunk, sürgősebb esetekben egy-két napon belül elvégezzük a szükséges műveleteket.

Elérkezik a búcsúztatás és a hamvasztás napja.

A hamvasztás magyarországi története (részlet)
A nyolcvanas évek végén, a „szocializmus” bukásával hatalmas politikai, gazdasági és szociális változások söpörtek végig egész Kelet-Európán. Új lehetőségek és kihívások elé nézett a szakma is. 1992-ben Magyarország lakossága 10,5 millió volt, ebből 2 millióan a fővárosban éltek. Az országban 147.214 elhalálozás volt az évben, ebből 34,306-ot hamvasztottak el három krematóriumban (ebből Budapesten 24 ezret). 1992-re Debrecen a régióban egyedül vitte a hamvasztásokat, ahol a modern Tabo kemencével 3000 embert hamvasztottak el évente. Az épület egyébként hatvan évvel építése után már turista látványosság is lett.
Más irányból is érkezett nyomás a hamvasztás ösztökélésére. Ez a probléma nem csak a magyar fővárosban, hanem világ többi városában is jelentkezett: a helyhiány. Komoly helyhiánnyal küzdöttek a temetők, három kivételével mindegyik lassan betelt. A hamvasztás látszott az egyetlen gyógyírnek a problémára és a számok bátorítóak voltak, hiszen az 1994-es adatok alapján már 25 százalékra nőtt a temetkezéseken belül a hamvasztások aránya.
1991-től a krematóriumok száma ugrásszerűen megnőtt. A meglévőkhöz csatlakozott Szolnok, Pécs, Tatabánya, Magyarszecsőd, Gesztely, Ságvár, Miskolc, Győr, Csömör és Csanádpalota. Így el lehet mondani, hogy az ország régióinak szükségletét a jelenlegi 12 hamvasztó megközelítőleg kielégíti.
A hamvasztásos temetések száma ugrásszerűen megnőtt az utóbbi években (Budapesten és a nagyvárosokban ez közel 80%). A növekvő arányhoz hozzájárult a szórásos temetés (Budapest, Miskolc, Székesfehérvár, Pécs, Tatabánya, Nyíregyháza), amely az el nem hanyagolható financiális terhelés szempontjából a legelviselhetőbb a hozzátartozók számára.
Forrás: www.krematorium.hu
Nálunk lehetőség nyílik a hamvasztás előtti ravatalozásra, amelyhez egy 40-50 fő befogadására alkalmas ravatali termet biztosítunk, illetve van mód a hamvasztás előtti megtekintésre, melyre személyesen kísérjük az elhunyt hozzátartozóit. A hamvasztás előtti megtekintésre kialakított helység befogadóképessége maximum 4-5 fő. Megtekintés előtt szükség szerint tájékoztatjuk a megrendelőt az elhunyt állapotáról. Ezt követően 10-15 percet tölthetnek az elhunyttal, elbúcsúzhatnak tőle. Hetente 5-10 alkalommal élnek ezzel a lehetőséggel a hozzátartozók.

(Az elhunyt megtekintésére kialakított helyiség mintegy 30 négyzetméterében csakugyan minden a halált idézi: a falakat borító sötét drapéria, a megállított ingaóra, a letakart tükör, az éjjeliszekrényen heverő vaskos Biblia, a számos gyertya és mécses, a spanyolfal mögül szóló halk gyászzene. Ja, és a ravatalon fekvő, az újságíró előtt diszkréten letakart, imára kulcsolt kezű elhunyt is.)

Megtörtént a megtekintés, a búcsú. Mi következik ezután?

Több lehetőség közül választhatnak a hozzátartozók. Arra is van módjuk, hogy a hamvasztókemencébe történő bekezelést megtekintsék; ezzel viszonylag kevesen élnek. Ha mégis ezt választják, kis türelmüket kérjük, amíg előkészítjük az elhunytat a bekezelésre, ráhelyezzük a bekezelő villára, majd a hozzátartozókat személyesen kísérjük be a hamvasztóhelyiségbe és végig mellettük maradunk. Ez azért is fontos, hogy válaszoljunk az esetleges kérdéseikre, illetve rosszullétük esetén kikísérjük, támogassuk őket. A hozzátartozók betekinthetnek a kemencébe, meggyőződhetnek annak ürességéről, ezt követően a hamvasztómesterek behelyezik a hamvasztókoporsón fekvő halottjuk testét, majd az ajtó becsukódása után megkezdődik a hamvasztás.

Hagyjuk most magukra a gyászolókat. Mi történik magával a holttesttel?

Visszakanyarodnék a folyamat elejére, mégpedig a hamvasztóüzembe történő beszállításhoz, mivel a mi munkánkban rendkívül fontos a holttestek azonosítása, amely itt, az üzemen belül is számos alkalommal megtörténik. Csak abban az esetben vesszük át az elhunytat, ha minden okmánya rendelkezésre áll, beleértve az olvasható végtagcédulákat is, melynek adatai teljesen megegyeznek a halotti bizonyítványon szereplő adatokkal. Ha minden stimmel, hűtőbe kerülhet a test.

(177 fős kapacitás, 177 holttest tárolását biztosító hűtősor, egy-egy szekrény 4 polcot tartalmaz, melyre polconként egy test kerül egymás alá-fölé helyezve. Gyors fejszámolás: 44,25 szekrény szükséges „telt ház” esetére, ám ilyenre még nem volt példa Csömörön. A hűtők ajtaján az elhalálozottak végtagcédulái rajtuk az azonosításhoz szükséges adatokkal – összecserélés kizárva. Az előttem feltáruló szekrényben két letakart test vár további sorsára a + 5-6 Celsius fok körüli hőmérsékleten. Egyikük arccal, másikuk lábbal kifelé. A behelyező emberek nem adnak a szimmetriára, miért is. Viszont a hűtőkönyvbe gondosan bevezetnek minden adatot. Rend a lelke mindennek.)

Hamvasztókönyvet vezetünk, ami egy papír alapú dokumentáció, annak ellenére, hogy a számítógépes rendszer is tárol minden adatot. Mikor a papírok alapján valaki hamvaszthatóvá válik, akkor kap hamvasztási számot, majd kiállítunk egy hamvasztási címkét, rajta az elhunytra vonatkozó valamennyi adattal. Ez a címke kerül végül a hamvasztómesterek kezébe. Egy kemencébe egyetlen holttest fér be, ráadásul a hamvasztókemence egészében számítógép vezérel, mely csak abban az esetben engedi felnyílni az ajtót, ha az elhunyt hamvasztási száma be lett programozva. A technológiai sorrend kizárja a testek összecserélésének a lehetőségét.

Mennyi ideig tart egy test elhamvasztása?

Egy átlagos hamvasztás 60-70 perc alatt zajlik le, de kirívó esetekben ez az idő lehet 40 perc, de akár 2 és fél óra is, ami elsősorban a testtömegtől és az elhunyt ruházatának anyagától, illetve a koporsó méretétől függ. A kemencében már a bekezeléskor is 700-800 Celsius fok körüli hőmérséklet van, automata irányítja a befújandó levegő mennyiségét, de a műveletet felügyelő szakszemélyzet szükség esetén be tud avatkozni a folyamatba. A hőmérséklet akár 1100 Celsiusra is emelkedhet. Magát a hamvasztás menetét a kollégák nyomon követik egyrészt a számítógépek monitorjain, másrészt a kemence kikezelő ajtaján található kémlelőnyíláson. Ha kell, beavatkoznak, ha nem, az automatika levezérli a hamvasztást.A hamvasztás időtartamát hol tölthetik a hozzátartozók?

Amennyiben úgy döntenek, hogy megvárják a művelet végét, erre lehetőségük nyílik egy kávézónak berendezett helyiségben, és igény szerint egy rendezvényszervező bevonásával halotti tort is tudunk nekik biztosítani arra a 2-2 és fél órára. Ennyi idő mindenképpen szükséges, mivel a hamvasztást követően meg kell várni a hamvak kihűlésének, porításának, urnába helyezésének idejét is. Ez utóbbi műveletet ugyanaz a szakszemélyzet végzi, amelyik az egész műveletsort felügyeli.

(A hamvasztó helyiségben három alkalmazott ül a számítógépek monitorjai előtt, beléptünkkor három kemence halk zúgással üzemel éppen. A tér leginkább egy laboratóriumra emlékeztet, a padlótól a mennyezetig minden makulátlanul tiszta, a fehér csempék hátterébe szinte belevesznek a fehér munkaruhás emberek. Mint mondják, eleinte nem volt könnyű naponta szembesülni a halottakkal, találkozni a szomorú emberekkel, de idővel hozzászoktak ezekhez a hatásokhoz. Egyéb munkaalkalmak híján nem is nagyon akadt más választásuk. A régebbi kollégák elmondják, hogy az a jelentkező, aki nem bírta elviselni az ottani miliőt, már az első nap első perceiben kihullott a rostán. A maradók pedig úgy voltak képesek túltenni magukat a megpróbáltatásokon, hogy igyekeztek távol tartani maguktól azokat a gondolatokat, hogy a gondjaikra bízott corpus korábban egy hozzájuk hasonló érző lény volt. Érthető is: nem lehet naponta többször átélni embertársaink gyászát.)

A folyamat végén a dolgozók kikezelik a hamvakat a kemencéből, egy erre a célra rendszeresített edénybe kotorják, ahol az mintegy 20 percig hűl. Ezzel az edénnyel kerül be a porító berendezésbe, ahonnan az azonosító adatokkal ellátott műanyag urnabetétbe hullanak a hamvak, amelyek végül az urnába kerülnek. A hamvak súlya 1,5-2,5 kilogramm között van.
Megemlítendő még egy úgynevezett azonosító vas is, mely szintén tartalmazza az elhunyt adatait és végigkíséri a testet és a hamvakat az itteni folyamatokon. Ha történetesen bárhol tűz martalékává válna az urnabetét, akkor is azonosítható legyen utólag az elhunyt.Miért van szükség porításra?

Egyes csontok – ha nem is maradnak egyben – nem por alakban kerülnek ki a kemencéből, ezért szükséges a porítás, hogy a hozzátartozóknak teljes egészében adhassuk át az elhunyt földi maradványait. Természetesen itt, a csömöri temetőben is lehetőség van urnasírba, -kriptába, -fülkébe helyezésre, de szórásos szertartást is vállalunk. Igény esetén a repülőgépről történő szórást, vagy egy speciális hajóról a hamvak Dunába bocsátását is biztosítani tudjuk.

(Megtudom még, hogy az itteni technológiai rendszer megakadályozza, hogy bárminemű káros anyag a levegőbe kerülhessen; ezt évente kontrollálják, és a mért adatokat eljuttatják a megfelelő hatósághoz. Környezetszennyezés kizárva.)
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie »
Hozzászólás:

tibor kálmán budaházi
2016. május 25. 18:29
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Életmód témában
Drogok legalizálása?
Igen
Egyes fajtákat, rendezett, ellenőrzött körülmények között igen
Soha!
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását