2022. június 27. - László

Nem csökken az egészségügyi egyenlőtlenség Magyarországon

Habár a fejlett világ majd' minden országában célként jelenik meg az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés megteremtése, szinte sehol, így Magyarországon sem csökkent az utóbbi évtizedben az ellátás igénybevételében tapasztalható egyenlőtlenség felszámolása.
2009. október 7. szerda 07:39 - Nagy András
Egy, az Egészségmonitor Kutató és Tanácsadó Kft. által készített minapi jelentésből kiderül, hogy Magyarországon nagy földrajzi eltérések mutathatók ki az egynapos ellátások finanszírozásában, de a fekvőbeteg-ellátásban is csak egy kicsivel kisebbek az eltérések.

Az ellátás-igénybevételi adatok szerint az egy lakosra jutó betegszámok jókora eltérést mutatnak az egyes betegcsoportok között, valamint a nőket a férfiakkal és az egyes életkori sajátosságokat összevetve.

Az egynapos ellátásoknak az egy lakosra vetített aránya kistérségenként erősen különbözik: az összes betegre vonatkozóan a legnagyobb betegarány 12-szerese (!) volt a legkisebbnek. (Talán nem kell külön ecsetelni, hogy a legnagyobb betegarányokat - például a daganatos betegségek esetén - az ország észak-keleti, valamint délnyugati csücskében mérték). Valamennyi kistérséget tekintve a legnagyobb eltérés a keringési, majd a daganatos, végül az egyéb kategóriába sorolt betegeknél volt megfigyelhető.

Magyarországon az egyenlőtlenségek nagy része a lakókörnyezet társadalmi-gazdasági tényezőivel, illetve az ellátási kapacitások elérhetőségével hozható összefüggésbe, vagyis: az egyes térségek fejlettsége nagymértékben meghatározza, ki milyen arányban kénytelen igénybe venni az egészségügyi ellátásokat.

Sérül a társadalmi igazságosság is

A WHO ajánlásai
Kutatások sora igazolja, hogy az egészség-egyenlőtlenségek kialakulásában és csökkentésében az egészségügy komoly szerepet játszhat. E bizonyítékok birtokában a WHO ajánlásokat fogalmazott meg a tagországok egészségügyi felsővezetői számára az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére. A WHO közgyűlése ez év májusában határozatban szólította fel a tagországok kormányait az ajánlásokban foglaltak végrehajtására.
Forrás: EgészségMonitor
Mind az egynapos-, mind pedig a fekvőbeteg-ellátásra igaz, hogy a finanszírozás kistérségi eltéréseit a két leggyakoribb betegcsoportban (keringési, illetve daganatos betegségek) különböző tényezők okozták: míg a daganatos betegeknél a lakóhely társadalmi-gazdasági helyzete, addig a keringési betegeknél az adott térségben rendelkezésre álló egészségügyi kapacitások játszották a legnagyobb szerepet.

A kutatás egyik legnagyobb tanulsága az, hogy a meglévő egyenlőtlenségek nemcsak az egészségügyi rendszer hatékonysága szempontjából hátrányosak, hanem a társadalmi igazságosságot is sértik. Hiszen arra mutatnak rá, hogy a finanszírozás kistérségenként eltérő mértékét – az egészségügy működtetésének céljától, és az általános elvárásoktól eltérően – nem a lakosság ellátási szükségletei határozzák meg.

A tanulmány az adatok összesítése után rámutat, hogy az egészségügyi ellátórendszer hatékonysága – mint azt nemzetközi tapasztalatok is igazolják – újabb erőforrások bevonása nélkül is javítható lenne, ha a finanszírozás kistérségi egyenlőtlenségei csökkennének a többletköltséget okozó tényezők kiiktatásával.

A tanulmány szerzői rávilágítanak, hogy olyan célzott vizsgálatokra lenne szükség, amelyek a lakossági szükséglet figyelembevételével elemeznék a legköltségesebb ellátások igénybevételét, a rendelkezésre álló ellátási kapacitások földrajzi eloszlását és az azokhoz való hozzáférés lehetőségét. Végső soron ez nemcsak a társadalmi igazságosságot, hanem a társadalmi kiadásokkal való takarékosságot is szolgálná.
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie »
Hozzászólás:

Julia T
2009. október 8. 18:52
Komoly egčszsčgůgyi reformra lenne szůksčg.Sajnos Magyarorszŕgon mčg nagy mčrtčkben meghatŕrozza az ellŕtŕst az egyes tčrsčgek fejlettsčge.Valňszinůleg nňne a hatčkonysŕg ha csňkkentenčk a felesleges tňbbletkňltsčgeket, valamint figyelembe vennčk a rčgiňk szerinti lakossŕgi szůksčgleteket.Fontos lenne egy ŕtfogň program is čs egy komoly egčszsčgůgyi hŕlň lčtrehozŕsa. Valňszinůleg nem a pčnz mennyisčgčvel hanem az elosztŕsŕval van a problčma, hiszen kb annyit kňltůnk egčszsčgůgyre mint a kňrnyezň fejlett orszŕgok-de rosszul.
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Belföld témában
Ön megbuktatná a Fidesz-kormányt?
Igen
Nem
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását