2024. július 21. - Dániel, Daniella

Ritkaságokat árvereznek

Négyszázötven tételt árverez március 7-én, 11. könyvaukcióján az Országház Antikvárium: régi nyomtatványokat, történelmi és irodalmi köteteket, folyóiratokat, fényképgyűjteményeket, metszeteket, térképeket, ezen belül számos ritkaságot, könyvészeti különl
2008. március 3. hétfő 11:30 - Hírextra

Igazi unikum Pósaházi János 1669-ben Sárospatakon megjelent hitmagyarázó kötete, az Igazság Istápja Avagy olly Catechismusi Tanitás Mellyben a Keresztyén Reformáta Vallás bőven megmagyaráztatik. A bőrkötéses könyvért 100 ezer forintról lehet licitálni.

Miller Jakab Ferdinánd, a Széchényi Könyvtár őre és igazgatója állította össze és adta ki 1881-ben az Acta Litteraria Musei Nationalis Hungarici tanulmánykötetet. Címlapján József nádornak, a múzeum patrónusának rézmetszetű arcképe látható, s Karacs Ferenc színes kihajtható térképe van benne. Kikiáltási ára 25 ezer forint.

Magyar vonatkozása miatt érdemel figyelmet H. Durand-nak a Duna-menti országokról szóló, 1863-ban kiadott kötete. A 70 ezer forintra árazott könyv 12. fejezete Magyarországgal foglalkozik, ezt több magyar várost ábrázoló látképpel illusztrálták.

Grossinger János (1728-1803) jezsuita szerzetes, tanár volt. Fő műve az első, Magyarország egész területének természeti kincseit összefoglaló munka. A tervezett nagyarányú vállalkozásból csak az állatvilágra vonatkozó négy kötet (1. Emlősök. 2. Madarak. 3. Halak. 4. Rovarok.) valamint az ötödik, a fákról szóló rész (Dendrologia Hungariae. 1797.) jelent meg. Jelentősége így is nagy, a zoológiai rész a Kárpát-medence faunájának első leírását adja. A latin nyelvű mű az állatneveket magyarul, németül és szlávul is közli. A nagyon ritka könyvet 45 ezer forintról indítva lehet megszerezni.

Erdély aranybányászatát tárgyaló könyvének írása idején Köleséri Sámuel
(1663-1732) teológiai és orvosdoktor az erdélyi bányák felügyelőjeként működött. Az először 1717-ben megjelent, ritka mű, külön fejezetet szentelt az arany orvosi vonatkozásainak. A 80 ezer forintért kalapács alá kerülő 1780-as kiadás Michael Schend Havasalföld természeti kincseit leíró tanulmányával bővült.
Négy, 1816-17-ben kiadott kötetben tárgyalja Hübner János könyve a Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket … (120 ezer forint). Történelmi áttekintést ad Európáról Klio Historiai 'sebkönyv három kötete, magyar vonatkozású fejezettekkel: "Erdélynek Magyar-országról el-szakadása, II. András, Magyarország királya, Mikó Ferencz erdélyi históriája, I. Apafi Mihály levele XI. Károlyhoz, a Svecusok királlyához, Erdélyi tragédia 1738-ban" A "Kolo'svártt, 1833-36-ban" kiadott díszes könyveket, amelyből a három kötet együttes felbukkanása igen ritka, 80 ezer forintra taksálják.

Naptárakat, kalendáriumokat használati célra adtak ki, nem szokták őket megőrizni. Ezért kérnek 22 ezer forintot a rézmetszetekkel illusztrált, Ipar-czimtárért, amelyet az 1847-es évre szóló "törvényhatóságok, tisztviselők, ügyvédek, gyárosok, kereskedők 's minden mű-iparosok használatára alkalmas kalendáriommal egészítettek ki.

A gyerekkönyveknek is az enyészet a sorsa. Ám nagyritkán mégis megmaradnak. Akkor viszont sokat érnek, akár 70 ezer forintot is. Mint Döbrentei Gábor műve, az 1829-es A' kis Gyula könyve, vagy fiú és leány gyermekek számára írt elbeszélések. Az első kiadású kötetben Magyarország nevezetességeinek leírása is megtalálható.

Az irodalmi ritkaság Dugonics András történelmi regényének, az Etelkának 1788-as első kiadása, (26 ezer forint). Gyűjtői darab Gvadányi József verseskötete, melyet a gróf "Únalmas órákban, vagy-is a' téli hoszszú estvéken való idő töltés" címmel a "Versekben Gyönyörködőknek kedvekért, ki-adott - -. Pozsonyban, 1795-ben". Az első kiadású példányért 60 ezer forintot kérnek.

Gróf Benyovszky Móricz életrajza, Jókai Mór regénye, 1888-1891-ben látott napvilágot. Ezért és a hozzá mellékelt Benyovszky Móricz saját emlékiratának és útleírásainak két kötetéért (Jókai fordításában) már 20 ezer forintért hozzá lehet jutni.

Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára japán nyelvű válogatás jelen meg verseiből. A Tokióban kiadott, szép kivitelű kötet 6 ezer forintért várja gazdáját. Egy Segesvár-album nyolc, 1900 körül készült fényképpel, 5 ezer forint kikiáltási áron szerepel.

Forrás: MTI
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Kultúra témában
Szeret színdarabokat látogatni?
Rajongok a színházért!
Amennyiben időm és pénztárcám engedi, igazán örömmel teszem!
Évente egyszer-egyszer megesik
Évek óta nem voltam színházban, de szeretnék eljutni
Évek óta nem voltam színházban és nem is érdekel a dolog
Soha nem voltam színházban és nem is érdekel a dolog
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását