A Momentum meg szeretné tudni

Szigeti Flóra V. kerületi önkormányzati képviselő, a Momentum politikusa adatkéréssel fordult a kormányhoz és kikérte a 2010-es kormányalakítás óta keletkezett úgynevezett “2000-es” kormányhatározatokat; és a kormányülésekről szóló összefoglalókat - melyek tartalmazzák az üléseken hozott döntéseket.

Az adatkérések teljesítésére fennálló határidőt a Miniszterelnöki Kormányiroda először jogszabályellenesen 90 napra meghosszabbította, majd összefüggéstelen indokolással tagadta meg. 

Szigeti Flóra szerint „az Orbán-rendszer nemcsak kihagyja az érintetteket a kormányzati döntések meghozatalából, de még titkolja is az őket érintő döntéseket. A Fidesz lábbal tapossa az összes olyan jogszabályi kötelezettséget, ami a demokráciába vetett hitet biztosítaná.”

Az eljárás jogszabályellenes, és tökéletesen mutatja be a Fidesz visszaélésszerű politikáját. A Momentum szakpolitikusa ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul, a visszaélésre pedig felhívja a LIBE figyelmét is.

„A Momentum Új Rendszerváltás Terv címmel garanciális programot dolgozott ki a jogállamiság visszaépítésére – részletezi Szigeti Flóra – erős jogállam azonban csak jogállami úton, nem pedig huszárvágás-szerű, a jogállami elvekkel szembemenő megoldással építhető fel: ezért közel egy éve azon dolgozunk, hogy a Fidesz által felismerhetetlenségig roncsolt jogrendszert a kormányváltás után minden részletében az emberek szolgálatába állítsuk. Ennek a csomagnak a része többek között: a politikusok vagyonosodásának átláthatóvá tétele azzal, hogy a NAV ismét megindíthassa hivatalból a vagyonosodási vizsgálatokat, és hogy norvég mintára nyilvánossá tesszük a politikai vezetők adóbevallásait, az egyes gazdasági szektorok kiszabadítása a Fidesz oligarcha-hálójából, és a jogalkotás átláthatósága is.

A politikusok vagyonosodásának, a gazdasági életnek az átláthatóvá tétele ugyanis csak az első lépés. A jogalkotásban való részvétel, az érintettek és a szakértők véleményének becsatornázása a kormányzati döntéshozatali folyamatokba, és a jogbiztonság megteremtése az új politikai kultúra alapja. Az új politikai kultúra garanciái pedig a Momentum jelöltjei.”