Szűkülő források, szigorodó előírások - újabb részletek az előttünk álló KAP reformból

Hosszas tárgyalássorozat után megegyezés történt Luxemburgban a Közös Agrárpolitika (KAP) jövőbeli változtatási kapcsán.

A reformok eddig megismerhető részletei jól mutatják, hogy milyen módosulásokra kell felkészülniük a 2023-2027 közötti időszakban a hazai mezőgazdaság szereplőinek a támogatási rendszer és annak termelési feltételeinek változásai során. Az Agrisol Kft. szakértői csapata ezzel az írással is igyekszik előre tájékoztatni a gazdákat és segíteni számukra az időben történő felkészülésre.

Annak ellenére, hogy csökkenni fog a kifizethető támogatások mértéke és szigorodnak majd a teljesítéshez kapcsolódó megfelelési feltételek, a közvetlen támogatási rendszer, a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások támogatása, a termeléshez kapcsolódó környezetvédelmi feltételek, valamint a fiatal gazdáknak és a kisgazdaságoknak nyújtandó támogatások továbbra is jelentős segítséget biztosítanak majd a hazai mezőgazdasági szereplőinek a versenyképességük javítására. Továbbá a tervezett szerint megmaradnak az állattenyésztőknek és a kertészeknek juttatott, termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatások is. De lássuk a részleteket!

A tervek szerint 2021. és 2022. év még „átmeneti” év lesz, a KAP új rendszere pedig 2023. január 1-jével kerül majd bevezetésre. Az átmeneti időszak szabályozás alapelve, hogy a jelenlegi (2014-2020-as) szabályok és programok tovább működnek, de a kifizetések már az új uniós költségvetés terhére valósulnak majd meg. Milyen elvek határozzák majd meg a formálódó KAP-ot? 

A KAP jövőbeli legfontosabb célkitűzései a következőkben foglalhatóak össze:

- az ágazat versenyképességének növelése és tisztességes bevételek biztosítása a mezőgazdaságban

- környezetvédelem és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések,

- a tájak és a biológiai sokféleség megőrzése,

- a generációs megújulás támogatása,

- a vidéki térségek gazdasági élénkítése,

- az élelmiszer-minőség és az egészség védelme

 


Milyen gyakorlati változásokra készülhetnek fel a hazai agrárium szereplői?

Csökkenni fog a támogatások mértéke – de így sem esik az EU költségvetés 30 százaléka alá. A KAP-ot is magába foglaló költségvetési fejezet főösszege 356,374 milliárd euró lesz (2018-es árakon számolva), ami 20 milliárddal magasabb, mint a 2018-as bizottsági javaslat volt – és ebből 40 százalékot kell majd a környezet- és klímavédelmi célokra fordítani. Magyarország a Next Generation EU program (helyreállítási terv) vidékfejlesztésre költhető 7,5 milliárd euróból több, mint 260 millió eurónyi forráshoz jut majd.

Az új KAP az eredményre koncentrál, nem pedig arra, hogy melyik tagállam mennyire felel meg a szabályoknak. Az eredményeket jól reprezentáló indikátorok fogják majd meghatározni, bár ezek kidolgozása még nem készült el a hazai közigazgatási szereplők részéről.

Sokkal nagyobb figyelmet fog kapni a digitalizáció, modernizáció és a szaktanácsadástámogatása

A fiatal gazdáknak, induló vidéki vállalkozásoknak adható támogatás 100 ezer euróra emelkedik. A tervezet szerint azok a 40 évesnél fiatalabb termelők vehetik ezt igénybe, akik most kezdik tevékenységüket a mezőgazdaságban. A tagállam határozhatná meg, hogy mekkora hektárszámig és milyen módszertannal, illetve emellett alkalmazza-e a vidékfejlesztési támogatások között szereplő egyösszegű induló támogatást is.

Nagyobb hangsúly kerül a környezeti, éghajlati és más irányítási kötelezettségvállalásért nyújtott támogatásokra. A kötelező agrár-környezetgazdálkodási és éghajlati előírásokon túlmenően bizonyos minimum feltételekhez kötve, önkéntes alapon nyújtható támogatás kerül majd bevezetésre azon gazdálkodók számára, akik elősegítik a KAP specifikus céljainak elérését. A vállalásoknak általában 5-7 éves időszakra kell majd szólniuk (ide értendő lesz majd az ökológiai gazdálkodások támogatása, az állatjóléti intézkedések, a genetikai erőforrások megőrzésére irányuló támogatások, valamint az erdészeti támogatások is).