Válasz a gyorsan változó piacra: agilitás

Manapság egy dolog biztos: a változás. Ezekre a hirtelen jövő, sok esetben nagy mértékű átalakulásokra a szervezeteknek is gyorsan, hatékonyan kell reagálniuk. Ez leginkább akkor valósulhat meg, ha szervezetünk agilis transzformációra képes. Mit jelent az agilitás és hogyan vezethető be a vállalatunk életébe?

Mit jelent az agilitás?

Mielőtt szervezetünk agilis transzformáción megy keresztül, fontos tisztában lenni azzal, hogy mit akar ez a változás. Az agilis melléknév alapvetően egy tevékeny, vállalkozó szellemű személyt jelöl, míg az agilitás ügyességet, életrevalóságot és gyorsaságot foglalja össze.  

De mit is jelent ez a gyakorlatban? Az agilis szervezetek törekednek arra, hogy a hirtelen bekövetkező környezeti változásokra gyorsan reagáljanak, és hatékonyabb döntéseket hozzanak. Az agilitásnak köszönhetően jobb eredményt és magasabb ügyfél-elégedettséget érhetnek el a vállalatok. 

Az agilis transzformációval kapcsolatos egyik hibás értelmezés szerint, a módszertan bevezetése során olyan eszközöket erőltetünk rá a szervezetre, amelyek nem járulnak hozzá a hatékony működéshez. Az ehhez hasonló tévhitek közé tartozik az is, hogy az agilis projekteket nem kell előre tervezni és dokumentálni, valamint, hogy az eredmény azonnal érezhető lesz. Az agilis szervezetek működése a tévhitek ellenére nem sokban tér el a hagyományostól, a munkafolyamatok és projektek menedzselése közel azonos. 

Az agilitás elsajátításához szükséges tényezők

Az agilitás elsajátítása előtt különböző területekre érdemes fókuszálni annak érdekében, hogy hatékonyan működjön a módszer, és szervezetünk megfelelően adaptálja ezt a gondolkodásmódot. A Szinergia Kft. szerint az agilitás helyzetorientáltan értékelendő és alkalmazandó, ugyanis nem minden szervezet érett meg arra, hogy elsajátítsa az agilis működést, valamint azt is érdemes figyelembe venni, hogy nem minden projekt van azon a szinten, hogy a kihívás leküzdéséhez agilis átalakulásra legyen szükség.

Az agilis transzformáció előtt meg kell vizsgálnunk szervezetünk kultúráját, hiszen a vállalatot emberek alkotják, így ezt a területet a legnehezebb alakítani. Az operatív munkatársak mellett a vállalatvezetés területére is fókuszálni kell, ugyanis az agilis szervezetek működéséhez érdemes elengedni az autokratikus eszközöket és egy olyan demokratikus vezetőt állítani a szervezet élére, aki dinamikusan és hatékonyan tud együtt dolgozni a csapat többi tagjával. Ebből kifolyólag hangsúlyt kell fektetni az együttműködésre, nyitottságra és a vállalaton belüli tudásmegosztásra is.

Agilis projektmenedzsment

A projektmenedzsment már egészen a XX. század második felétől jelen van a szervezetek életében. A projekt alapú működés legfontosabb jellemzője, hogy egy előre meghatározott erőforrás terv alapján, az idő- és költségtényezőket tekintve sikeresen érjük el a célokat. 

A radikális környezeti változások egyre inkább sarokba szorították a projekt alapon működő szervezeteket is, így a cégek nyitottabbá váltak az agilis transzformációra. Egy rosszul menedzselt változás hatalmas kárt tehet a szervezet életében, ezért oda kell figyelni arra, hogy a szükséges tényezők jelen legyenek és létre jöhessen egy önjáró szervezet. 

Összegzés

Az agilis működés egy szervezet életében a környezeti változásokra adott gyors választ és reakciókat jelenti, amelynek köszönhetően hatékonyabban működhetünk együtt és jobb döntéseket hozhatunk. Az agilis módszertan elsajátításához fókuszálni kell a megfelelő vállalati kultúra, és az együttműködés kialakítására.