Nyugathoz vagy kelethez tartozunk?

A Political Capital a közép-kelet-európai orosz befolyásról szóló konferenciáján mutatta be azt a kutatást, amely a társadalom kül- és geopolitikai orientációját, a NATO-hoz, az Amerikai Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz való viszonyát vizsgálta Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban

 
. A felmérés szerint a nyugati elkötelezettség mindhárom országban erős, az euroatlanti szövetséget jelentő nemzetközi szervezeteknek (EU, NATO) pedig inkább pozitív a megítélése. Ugyanakkor ezekben a kérdésekben az évtizedekig tartó orosz érdekszférába tartozás tapasztalatával együtt is könnyen befolyásolható a vizsgált országok közvéleménye.

A felmérés legfontosabb eredményei:

- Geopolitikai és kulturális értelemben a magyar, a cseh és a szlovák válaszadók közel fele Kelet és Nyugat közé helyezné el a saját országát. Mindhárom államban erős ugyanakkor anyugati orientáció, Kelet felé a magyar társadalom mindössze 6 százaléka mozdulna.

- A három visegrádi ország közül a magyar társadalom a leginkább nyugati orientációjú, míg a szlovákok húznának leginkább Kelet felé.

- Az EU-, a NATO- és a V4-tagságot mindhárom országban alapvetően jó dolognak tartják. Meglehetősen nagy létszámban vannak azonban azok, akiknek nincs erről határozott véleményük, ami befolyásolhatóságra utal.

- Mind a NATO, mind az EU megítélése Magyarországon a legkedvezőbb, a negatív vélemények elenyészőek.

- A visegrádi csoport szerepét Magyarországon látják a legkevésbé hasznosnak, annak ellenére, hogy a magyar külpolitika az utóbbi években épp a V4-tagság fontosságát hangsúlyozta a legerőteljesebben.

- Bár általánosságban erősnek mondható Magyarország NATO-tagságának támogatottsága, a szervezettel kapcsolatos tipikus összeesküvés-elméletekre a magyarok is fogékonynak bizonyulnak. A megkérdezettek 37 százaléka szerint az ukrajnai krízisért például a NATO felelős.

A kutatás részletes adatai a mellékletben, illetve az alábbi linken olvashatóak:
http://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/pc_kulpolitikai_orientacio_20161117.pdf
Forrás: Political Capital