Az Országos Cigány Önkormányzat elnöke felháborítónak tartja, miszerint idén a kormányzat szervezi helyettük a romák üdültetését. Dr. Latorcai Csaba, a nemzetiségekért felelős helyettes államtitkár lapunkban reagált a hivatalát ért vádakra.

Mi az oka annak, hogy Önök az előző kormány és az OCÖ között létrejött együttműködési megállapodást felbontják?

Az előző kormány ígéretet tett arra, hogy húsz millió forintos összeg erejéig támogatja az említett szervezet által megrendezett nyári tábort. Erről csupán egy értesítést kaptak, ami arról szólt, hogy nyertek a pályázaton. Szerződéskötésre sosem került sor. A kormányváltást követően azt tapasztaltuk, hogy problémák lehetnek az általuk benyújtott pályázatban vállalt önrész előteremtésével. Álláspontunk szerint, amit az előző kormány miniszterelnöki hivatalának illetékes szakállamtitkára támogatásra méltónak talált, abból a forrásból gyerektáboroztatást nem lehet támogatni.

Miért nem kapott egyetlen hivatalos levelet sem az OCÖ a pénzmegvonással kapcsolatban?

Postán van az a levél, amiben értesítést kapnak arról, hogy a szerződéskötéstől elállunk. Így a szerződéses jogviszony nem jött létre.

Kolompár Orbán (a vele készített interjúnkat itt olvashatja) kifogásolta, hogy a kormányzat miért nem egyéb pluszforrást igényel, ahelyett hogy tőlük vonná meg a húszmilliós támogatást?

Kérdéses gazdálkodás
Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) közlése szerint 20 millió forintból ők 2.500 gyermeket üdültetnek Balatonlellén, míg a kormány ugyanennyi pénzből csak 700 hátrányos helyzetű roma gyermek nyaralását kívánja biztosítani Zánkán.
A Cigány Önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy ezt a tábort megszervezze. Az állam nagylelkű kötelezettséget vállalt akkor, amikor kijelentette, hogy a pénzt más módon, más jog- és költségtechnikai megoldással a gyerekekre fordítja. Mi azt akartuk, hogy a fiatalok ne szenvedjenek hiányt.

Hogyan lehetséges az, hogy míg a kormány húsz millióból hétszáz gyereket táboroztat, addig az önkormányzat szerint ők ugyanennyi pénzből kétezer-ötszázat?

Kérdéses, hogy ténylegesen hány gyereket tudtak táboroztatni. A sajtó is cikkezett arról, hogy valóban gyerekek üdültek-e ott. Ezzel kapcsolatban még az országgyűlésben is felszólalások voltak. A feltevésekről fényképek is megjelentek, amiről nem kívánok állást foglalni.

Miért pont Zánkán tartják az idei tábort?

A zánkai üdülő állami tulajdonban van, és a kormány így tudta a leghatékonyabban kézbe venni az üdültetést.

Ki pályázhat az Önök által indított táborra?

Az állami vagyon felügyeletében és annak kezelésében nem vagyunk illetékesek. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban kinevezésre került egy roma ügyekért felelős miniszteri biztos, Farkas Flórián. A tábor lebonyolítását a biztos úr hivatala végzi. Annyi bizonyos, hogy augusztus 2-től elindul a kormány által kezdeményezett program.

Jelenleg az Országos Cigány Önkormányzat gazdálkodásának felülvizsgálatát az Állami Számvevőszék végzi. Most hol tart az eljárás?

A pályázat két pénzügyi forrásból táplálkozik, kormányzati pénzből és az önkormányzat által biztosítandó önrészből. Olyan információk birtokába jutottunk, hogy az OCÖ az általa vállalt önrészt nem tudja előteremteni. Próbáltam az illetékes felek között mediálni. Erről egy hír is megjelent a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján.

Korábban megállapodtak a felek, hogy egy hetes határidőn belül egyezségre jutnak azt illetően, mi módon tudják a szükséges pénzt előteremteni. Ez a megegyezés a mai napig nem történt meg. Kétségeink voltak azt illetően, hogy kizárólag a kormányzat nyújtotta támogatásból bonyolítják le a tábort. Egyéb problémákat megvilágító értesítéseket is kaptunk. Pontosan ezért döntött úgy a kormány, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatát kezdeményezi, akinek elnöke szeptember 15-ig ígérte a végleges jelentés elkészülését.

A jövőre vonatkozóan az OCÖ számíthat további segítségre a kormánytól?


Az önkormányzat elvileg a hazai cigány kisebbség legitim képviselete, így nyilvánvaló, hogy őket tekintjük elsődleges partnernek. Ami most történt, alapvetően az OCÖ általi gazdálkodás problémaköréből alakult ki.

Politikai érdekek fűződnek a most fennálló helyzethez?

Ezt nem mondanám.