Lehet-e a barlang bejáratához szállót építeni?

Megkezdődött a budai Malomtó melletti Molnár János-barlang bejáratánál épülő fürdőszálló építési engedélyének felülvizsgálata hétfőn a Fővárosi Bíróságon.

A Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesület fellebbezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) másodfokú határozata ellen. Ebben a hivatal elnöke helyben hagyta az építési engedély megadását arra a telekre, ahol a Törökfürdő Kft. fel akarja építeni a Malomtó Fürdőszállót. A civilek szerint ott Európa leghosszabb víz alatti, hévizes eredetű barlangrendszerének bejárata található.

Az egyesület szerint a hatalmas vízkészlettel rendelkező barlangrendszer két gyógyforrást is táplál vizeivel. Az építkezések és a szálloda működése pedig helyrehozhatatlan károkat okozna a barlangban, amely világszenzációnak számító természeti érték. Május elején a barlangkutatók és természetvédők csaknem ötszáz aláírást tartalmazó petíciót juttattak el Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, amelyben tiltakoztak a terület beépítése ellen.

A sportegyesület jogi képviselői arra kérik a bíróságot, helyezze hatályon kívül az építési engedélyt megadó határozatokat. Indoklásuk szerint a KÖH törvényt sértett, mivel bizonyos jogszabályokat nem vett figyelembe az engedély kiadásakor. Szerintük a távlati vízbázisok védelméről szóló kormányrendelet melléklete előírja, hogy csatornával ellátott lakó- vagy irodaépület létesítése tilos a vízbázisok külső védőövezetében, ahol a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Hatóság határozata szerint a Malomtó is található.

Hivatkoznak a II. kerületi építési szabályzatra is, amely barlangvédelmi alzónában tiltja főépület építését. Az egyesület jogászai szerint a KÖH azért adta ki az engedélyt, mert a területen már áll egy épület, az ipari műemléki védettséget élvező Török Fürdő kupolája. Az építési engedély iránti kérelem azonban jóval nagyobb épület megépítésére vonatkozik, mint a jelenlegi, ami pedig veszélyezteti a barlang épségét - érvelnek.

A KÖH, az ő oldalán beavatkozó Törökfürdő Kft. és az engedélyezési eljárásban szakhatóságként eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség képviselői a kereset elutasítását kérték a hétfői tárgyaláson. Ezt elsősorban azzal indokolták, hogy a sportegyesület nem járhat el teljes jogú ügyfélként az eljárásban, valamint hogy a keresetlevél nem tartalmaz utalást konkrét jogsértésre.

A KÖH képviseletében eljáró Kner Márta főtanácsos az MTI-nek elmondta: a sportegyesület az építési engedélyt támadta meg, az azonban szerinte nem környezetvédelmi, hanem építésügyi kérdést érint. A környezetvédelmi törvény csak a környezetvédelmi hatósági eljárásokban engedélyezi civil szervezetek részvételét - fűzte hozzá, ezért az egyesület az engedély kiadását nem támadhatja meg. Szerinte a barlangkutatók csak a környezetvédelmi szakhatóság hozzájáruló nyilatkozatának felülvizsgálatát kérhették volna. Hozzátette: a KÖH az összes, jogszabályban előírt szakhatósági engedélyt beszerezte, ezért a hivatal nem követett el jogsértést, amikor kiadta az engedélyt.

Az építtető Törökfürdő Kft. jogi képviselője a tárgyaláson elmondta: a tervezett építmény 5-15 százalékkal kisebb lenne, mint a jelenlegi. Azzal sem ért egyet, hogy a barlangot veszélyeztetné a szálló. A csatornázási tilalommal kapcsolatban pedig hozzátette: nem lakóépületről van szó.
A tárgyalás szeptember 15-én folytatódik.
Forrás: MTI