Az atomenergia hiteles válasz a jövő nagy kihívásaira

"Európa-szerte hosszú évtizedeken keresztül mélyponton volt az atomenergia politikai és társadalmi megítélése, míg a klímaváltozás elleni cselekvési kényszer, Európa energiaellátás-biztonságának megingása és importfüggőségünk növekedése visszafordította a

A szocialista EP képviselő a "Sugárvédelmi kutatási lehetőségek az EURATOM hetedik kutatási keretprogramjában" című előadásában kifejtette, hogy az Európai Unió, azon belül különösen az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) lehetőség szerint igyekszik a nukleáris biztonságra, illetve az abba sorolható vagy ahhoz kapcsolható tevékenységekre vonatkozó kutatásokat és fejlesztéseket politikailag, tudományosan és pénzügyileg támogatni, különösen az Euratom Kutatási Keretprogramjának forrásaival, valamint az Európai Bizottság Közös Kutatási Központjának tevékenységén keresztül. Noha az Euratom egyezmény jövőbeli sorsa mindmáig kérdéses, ennek a munkacsoportnak a létrejötte mindenképp arról tanúskodik, hogy a Bizottság hosszú távon is európai hatáskörben és közösségi feladatként számol a nukleáris biztonsággal, tehát mindenképp az Európai Atomenergia Közösség valamilyen formájú fennmaradását, sőt további fejlődését helyezi kilátásba.

"Van olyan vélemény is, hogy az Euratom kutatási forrásai éppen arra elegendőek, hogy szemet szúrjanak az atomenergia ellenzőinek. Jóllehet, ezeket a következtetéseket alátámasztja, hogy az 1986 és 2006 között eltelt két évtizedben az atomenergia politikai és társadalmi megítélése kedvezőtlenül hatott a nukleáris kutatásra, annak megítélésére, ez azonban nem a kutatási programok elégtelenségével vagy a kutatók és kutatások sikertelenségével magyarázható" - emlékeztetett Herczog Edit.

A jelenlegi, megváltozott és dinamikusan fejlődő intézményi keretek között, a mai politikai és társadalmi környezetben, az európai nukleáris reneszánsz idején inkább az a valószínű, hogy az európai nukleáris kutatás a rendelkezésre álló eszközökkel is képes lesz megfelelni a jövő kihívásainak, s nem csupán a 2007-2011-es időszak alatt futó Hetedik Euratom Kutatási Keretprogram hatálya alatt, hanem azon túl is. A kutatók felelőssége jelentős: az európai energia- és klímapolitika megalkotásán dolgozó európai törvényhozás kényszerűen megelőlegezi a kilátásba helyezett kutatások és fejlesztések sikerét, sőt ezek eredményeit be is építi saját döntéseibe. A várt eredmények elmaradása vagy alulteljesítése akár fel is boríthatja Európa hosszú távú energiagazdálkodási célkitűzéseit, környezeti fenntarthatósági törekvéseit.

"Az idő sürget, az anyagi források végesek, a kínálkozó lehetőségek viszont számtalanok és szinte nap, mint nap gyarapodnak, úgyhogy javarészt a magyar kutatók és intézmények tettrekészségén, hatékonyságán és leleményességén múlik majd, hogy hazánk mekkora részt lesz képes vállalni és teljesíteni az európai nukleáris kutatás különböző területein" - hívta fel a figyelmet a szocialista politikus.

Kiadó: Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja

Forrás: MTI-OS