Ombudsmani közlemény a pályázatokról

A pályázók adatainak jogi megítélése attól függ, hogy milyen szervezetről illetve személyről van szó. Amennyiben a pályázó közfeladatot ellátó szerv, akkor adatai közérdekűek és nyilvánosak.

 Ha a pályázatot - nem közfeladatot ellátó - társadalmi szervezet, gazdasági társaság nyújtja be, adatai csak részben minősülnek közérdekből nyilvánosnak. A jogi szabályozás ebben az esetben korlátozott körben, például a nyilvántartásba vétellel és a pályázati döntésekkel kapcsolatban írja elő a nyilvánosságot. A magánszemélyek, egyéni vállalkozó pályázók adatai személyes adatnak minősülnek. A személyes adat pedig alapvetően nem nyilvános, csak akkor hozható nyilvánosságra, ha azt törvény írja elő, vagy az érintett hozzájárul.

Mindezt az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa fejti ki állásfoglalásban, amelyet egy intézmény kért. Az ombudsman arra is rámutat, hogy a nyilvános adatokat a jogszabályokban előírt körben kötelezően kell közzétenni, egyedi igény esetén hozzáférhetővé kell tenni, de a közzététel történhet kérés nélkül is. Ez utóbbi, az úgynevezett "proaktív" eljárás a pályázati rendszer jogszerű és hatékony működésének egyik garanciája lehet, ami a pályázók érdekét is szolgálja. Mivel közpénzek felhasználásáról van szó, az átláthatóság és ellenőrizhetőség - mint közérdek - kiemelt fontosságú. Ugyanakkor viszont a közérdekű adatok nyilvánosságához és a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogoknak egymásra tekintettel kell érvényesülniük – figyelmeztet az ombudsman.

A pályázati regisztráció során célszerű a pályázók tájékoztatása arról, hogy adataik a jogszabály értelmében nyilvánosak, kezelésükhöz a jogalapot törvény biztosítja – mutat rá állásfoglalásában a biztos. A közelmúltban hatályba lépett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény. Ez meghatározza a közzéteendő adatkört, továbbá közérdekből nyilvános adattá minősíti a pályázatokkal kapcsolatos adatokat. Ez az adatkör azonban meglehetősen tágan, pontatlanul van meghatározva, ezért az ombudsman kezdeményezni fogja a pontosítását.
Forrás: MTI-OS