Gyenge az ukrajnai magyar sorkatonák nyelvtudása

Gondot okoz az ukrán hadseregben, hogy a Kárpátaljáról bevonuló magyar újoncok többsége nem beszéli az ukrán nyelvet. Az ungvári hadkiegészítő parancsnokság adatai szerint az Ukrán hadseregbe idén tavasszal 700 újoncot soroztak be Kárpátaljáról.

Magukat megnevezni nem akaró katonai illetékesek szerint a legtöbb problémát a behívottak esetében a magyar és kisebb részben a román nemzetiségű ifjak gyenge ukrán tudása okozza, aminek következtében még a vezényszavakat sem értik - írta az ungvári zakarpattya.net.ua internetes hírújság.

A Beregszász, Nagyszőlős és Técső környékéről bevonuló nemzetiségi fiatalok nem tudnak ukránul sem írni, sem olvasni, nem is beszélve az irodalmi nyelv ismeretéről, ami nem is csoda, hiszen - így a cikk - a kárpátaljai kisebbségi iskolákban hiány van ukrán nyelvkönyvekből, sőt ukrán nyelvet oktató pedagógusokból is.

Ukrajnában a tervek szerint 2010-től megszűnik a sorkötelezettség, az ország védelmére szerződéses haderőt rendszeresítenek.

A kárpátaljai magyar újoncok államnyelvtudásával kapcsolatos probléma egyébként nem új keletű. Már a szovjet hatóságoknak is komoly fejfájást okozott egészen a birodalom felbomlásáig, hogy a hadseregbe behívott magyarok gyengén beszélték az orosz nyelvet. Annak idején a sorkötelesek rossz orosz nyelvtudására hivatkozva igyekeztek oroszosítani a kárpátaljai magyar iskolákat.

A kárpátaljai magyarság körében évtizedeken át az a szemlélet uralkodott, hogy a fiúk úgysem az iskolában, hanem a szovjet haderő soraiban sajátítják el magas szinten az akkor kötelező orosz államnyelvet.

Forrás: MTI