Összefogás az iskolai erőszak ellen

Az OKM Országos Szülői Érdek-képviseleti Tanács (OSZÉT) szülői tagjainak felhívása az iskolai erőszak elleni szülő-pedagógus összefogásra.

Az Országos Szülői Érdekképviseleti Tanács feladatának tekinti a szülők és a pedagógusok közötti nevelőpartneri viszony javításának szorgalmazását, a szülői ház és az iskola között az utóbbi időben kialakult barikádok lebontását.

A médiumokban bemutatott néhány tanárbántalmazást elszigetelt jelenségnek tartjuk, tanulók és a tanulók közötti verekedések, kiközösítések mindig is voltak, de mindent meg kell tenni azért, hogy a kampányszerűen bemutatott erőszakos cselekmények ne legyenek példák a tanulóifjúság előtt.

Fontosak a különböző oktatáskutatók, neveléstudományi szakemberek, pszichológusok sokszor egymásnak ellentmondó nyilatkozatai, és a különböző ad hoc bizottságok, "kerekasztalok" tagjainak személyes véleménye, de az érdekeltek megkérdezése nélkül nem lehet megváltoztatni a közoktatásban kialakult helyzetet.

Országos kérdőíves felmérés keretében kell megkérdezni minden szülőt, tanulót és iskolai alkalmazottat, melyek azok az iskolai intézkedések, szülői, tanulói és pedagógus magatartások, amelyek miatt megromlott a tanulók-tanulók, tanulók–pedagógusok, a szülők–pedagógusok és a szülők-szülők közötti kapcsolat.

Az OSZÉT szülői tagjai kérik a pedagógusokat, hogy kezdeményezzék egy olyan pártpolitikáktól mentes Országos Pedagógus Kamara létrehozását, amely nevelőpartnernek tekinti a szülőket, elsősorban etikai kérdésekkel foglalkozik, és vállalja a pedagógusok szakmai képzettségének szintjéről kiállított pályaalkalmassági engedélyek kiadását.

Az Országos Pedagógus Kamara és az iskolán kívüli országos szülői egyesületek együttműködése és közös fellépése eredményes lehet az "iskolai erőszak" továbbterjedésének megállításában illetve megelőzésében is.

Kiadó: Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

Forrás: OS