Az ombudsman a kábítószerekkel kapcsolatos törvénytervezetről

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa támogatja azt a törvénytervezetet, amely szabálysértésnek minősítené a csekély mennyiségű drog használatát, de továbbra is a büntetőjog eszközeit alkalmazná a kábítószer-kereskedőkkel szemben.

Dr. Szabó Máté az igazságügyi és rendészeti miniszternek írt levelében az európai Uniós követelményekkel összhangban állónak, ésszerű kompromisszumnak nevezi tervezetet. Ebben az állam jelezné, hogy helyteleníti a kábítószerek használatát, úgy, hogy a csekély mennyiségű drogot használókat mentesítené a kriminalizáció hatásaitól. A most érvényes szabályozás velük kapcsolatban ugyanis "aránytalan és szükségtelenül szigorú büntetőjogi szankciókat ír elő" – írja az ombudsman és megállapítja, hogy a mai jogszabályokat a jogalkalmazók sem tudják egységesen értelmezni.

Az ombudsman megítélése szerint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felkérésére készülő törvénytervezet ezen változtat, amikor megkülönbözteti a drogok kereskedelmét és fogyasztását, miközben megtartja a különösen fontos minősítő körülményeket (például a kiskorúak fokozott védelmét). A tervezet a drogkereskedők arányos, az európai jogharmonizációs törekvéseknek megfelelő büntetését tartalmazza.

A biztos levelében emlékeztet rá, hogy a statisztikák szerint az illegális drogokat kipróbálók túlnyomó többsége alkalmi használó és rendezett körülmények között él. Nem indokolt büntetőjogi szankció alkalmazása olyan személyekkel szemben, akik közvetlenül csak a saját egészségüket károsítják. Nekik hatékony segítségre, nem pedig szabadságvesztéssel járó büntetésre van szükségük. A büntetőjogi üldözésükre költött pénz hatékonyabban használható fel, ha azt megelőzésre, kezelésre, vagy a problémás drogfogyasztók esetében más- esetenként akár életmentő - egészségügyi ellátásukra fordítanák.

A kis mennyiséget, saját használatukra birtokló droghasználókat a rendőrség felszólítaná a szabálysértő magatartás beszüntetésére, pénzbírságot is kiszabhatna, de ennek elmulasztása nem vonna maga után szükségszerű elzárást. A fiatalkorú elkövetők pártfogói felügyelet alá is kerülhetnének – írja a törvénytervezetet támogató levelében Dr. Szabó Máté ombudsman.

Forrás: MTI-OS