Harangozó szerint lobbiznunk kell

Az uniós intézményközi egyezetések magas szintű fóruma, a Területi Kohéziós Munkacsoport által Brüsszelben megvitatott AER-felmérés (Assembly of European Regions) eredményei a felzárkóztatás-politika alapvető reformjának szükségességét támasztják alá.

Az EU költségvetés reformja, beleértve a kohéziós politikát, az agrár-és vidékfejlesztési politikát, a brüsszeli intézményközi egyeztetések, fórumok központi témája lett az utóbbi időszakban.

Magyarországnak már most lobbiznia kell a 2013 utáni uniós támogatások számunkra kedvező keretfeltételeinek kialakításáért és érdemes építeni az eddig elkészült felmérések eredményeire. –véli Harangozó Gábor, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának főtagja. A képviselő szerint a fenti szakpolitikai, komoly pénzügyi vonatkozással bíró fejezetek terén igen aktív tagállami lobbi tapasztalható Brüsszelben, amely már előrevetíti az érdekütközést a versenyképesség-orientált régi és kohézió-orientált új tagállamok között a 2013 utáni prioritások, forrásarányok meghatározása terén.

Az új tagállamok kohéziós kerekasztalának kezdeményezőjeként, a magas szintű intézményközi egyezetési fórumként működő Területi Kohéziós Munkacsoport tagjaként, Harangozó Gábor egy széleskörű egyeztetési hálózatot kíván kialakítani, ami elősegíti a hazai érdekek együttes képviseletét Brüsszelben. A 2013 utáni időszak költségvetési kereteinek kialakítása terén már most hosszú távra kell terveznünk, ez stratégiai érdekünk, ha nem akarjuk, hogy a régi tagállamok parlamenti, tanácsi lobbija "lenyomja" az új tagállamok kohézió-orientált szemléletmódjának érvényesítését.

Kiadó: Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja
Forrás: MTI