Kodifikálják a montenegrói nyelvet

A montenegrói kormány bizottságot hozott létre azért, hogy kodifikálja a montenegrói nyelvet. A 13 tagú, nyelvészekből, írókból, irodalomkritikusokból és nagy tekintéllyel bíró személyiségekből álló bizottságnak véglegesítenie kell a montenegrói helyesírá

A montenegrói nyelv szabályrendszerének kidolgozása már régen megkezdődött, már csak be kell fejezni.

Cazim Fetahovic oktatási miniszter a testület létrehozása kapcsán kifejtette, az államok megszűnésével és újak keletkezésével változik a nyelvek elnevezése is. Jugoszlávia felbomlása után - ennek záróeseménye Montenegró elszakadása volt Szerbiától 2006 májusában - például megszűnt létezni a szerbhorvát nyelv, s lett helyette szerb, horvát, bosnyák és montenegrói. Az államnak pedig az a feladata, hogy létrehozza az érett nyelvi politika intézményeit - utalt a kodifikációs bizottságra a miniszter.

A Jugoszlávia felbomlása során létrejött önálló államok többségében - Bosznia és Hercegovinában, Horvátországban, Montenegróban, valamint Szerbiában lényegében ugyanazt a nyelvet beszélik, még ha más és más nevet is adnak neki. A köztük lévő különbségek nagyjából az angol nyelv különböző változatai közti különbségekhez hasonlíthatók. Kiejtésben és írásmódban van köztük a legtöbb eltérés, de szókészletük több mint kilencven százalékban megegyezik, s néhány szórendi különbséget leszámítva a nyelvtanuk is azonos. Annak, aki egyik országból a másikba utazik, biztos, hogy nem kell szótárt vinnie magával, mert ha találkozik is egy-egy ismeretlen szóval, arra nyugodtan rákérdezhet a saját nyelvén, s a választ ugyanazon kapja meg rá.

Helén montenegrói hercegnő, aki 1896-ban I. Umberto olasz király felesége lett, egyszer Szófiában, ahol lányánál, a bolgár király feleségénél volt látogatóban, hosszan elbeszélgetett a hozzá audienciára bejelentkező Janjić szerb miniszterrel. A politikus bókként megjegyezte: Felség, csak ámulni tudok azon, hogy oly sok Olaszországban eltöltött év után ilyen jól beszél szerbül.
Az akkor már özvegy királyné ekkor mereven felállt, csókra nyújtotta a kezét, s azt mondta: Bocsásson meg, miniszter úr, de én nem szerbül, hanem montenegróiul beszélek, azon a nyelven, amelyre az apám, Nikola király (1910-től 1918-ig Montenegró egyetlen királya) tanított - írta visszaemlékezéseiben Janjic.
Forrás: MTI