Budaházy tagad

Budaházy György tagadta bűnösségét abban a Fővárosi Bíróságon szerdán megkezdődött büntetőperben, amelyben az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészületével vádolják az interneten közétett írásai miatt. Az ügyész felfüggesztett szabadságves

A 2002 nyári hídfoglaláskor ismertté vált férfi ellen a 2006 őszi fővárosi zavargások utáni hónapokban, jobbára a Kuruc.info internetes portálon közzétett 13 írása miatt indult büntetőeljárás.

A Btk. vádbeli paragrafusát a Budaházyt védő Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd tudomása szerint magyar bíróságok még nem alkalmazták a rendszerváltás óta.

A tárgyaláson ismertetett vádirat szerint Budaházy célja az alkotmányos rend megváltozatása volt, "akár erőszakos eszközökkel" is.

A vádlott céljai között szerepelt a kormány elkergetése, a parlament feloszlatása, alkotmányos nemzetgyűlés összehívása, továbbá a társadalmi és tulajdoni viszonyok átalakítása. Ugyanakkor a vádhatóság képviselője azt is hozzátette: Budaházy erőszakos cselekményeket közvetlenül nem idézett elő.

Budaházy kijelentette: nem bűnös, és nem is érti a vádat. A bíróhoz és az ügyészhez fordulva felvetette, hogy szabad-e a fennálló rendet alapjaiban megkérdőjelezni, figyelemmel a szólásszabadságra is.

"Irreális, hogy én egyedül puccsot készítenék elő" - jegyezte meg a vádlott, aki azt is hangsúlyozta, hogy ez nem szokványos, hanem politikai per, hiszen a bíróság az emberek politikai nézeteit fogja latolgatni.

Ezt követően Budaházy nem kívánt vallomást tenni, ezért a bíróság ismertette a rendőrségen tett nyomozati vallomást, illetve a vádlott 13 inkriminált írását, ami több órát vett igénybe.
Budaházy nyomozati vallomása szerint, amikor "harc"-ról írt, azalatt utcai demonstrációt értett. Hiszen "az erőszak nem az utcára kivonuló embereken, hanem a hatalom emberein múlik".
Budaházy vádbeli írásaiban egyfelől az utcai demonstráció konkrét technikáiról, a barikádharcról és Budapest blokádjáról írt, megjegyezve például, hogy "fontos a megfelelő felszerelés (...) egy golyóálló mellénynél nincs jobb". Másfelől pedig az állammal, a közjoggal, a kül- és gazdaságpolitikával, a családdal és a médiával kapcsolatos nézeteit fejtegette.

Eszerint "jöjjön a szakrális vezetés", "a birkaságnak véget kell vetni", "új rendszerváltásra, új elitre és új játékszabályokra van szükség", "többet ér egy diktatúra, ha az hazafias, mint egy demokrácia, amely elherdálja a jövőt", "az embereket nem az emberi jogok, hanem a biztonság, a biztos megélhetés teszi boldoggá", továbbá az országnak "területi revízióra van szüksége".

A tárgyalás előtt Budaházy György több mint félszáz támogatója a bírósági folyosón a Himnuszt énekelte, a teremben magyar és árpádsávos zászlót emeltek a magasba, és többen hangos tetszésnyilvánítással kísérték a vádlott írásainak felolvasását, de a bíró figyelmeztetésére helyreállt a rend.

Az ügyész vádbeszédében olyan részleteket idézett Budaházy írásaiból, melyek azt támasztják alá, hogy nem "távlatos értekezésekről", hanem "konkrét fenyegetések kilátásba helyezéséről" van szó.
Így például a vádlott szerint "tettre kész, elszánt tömeggé kell szervezni az embereket". A követelések nulladik pontja szerint "takarodjanak a hatalomból, ha élve meg akarják úszni".
Ugyanakkor az ügyész azt is megjegyezte, hogy a vádlott nem kifejezetten fegyveres akcióra hívott fel, a szóba jöhető cselekmény enyhébb formáját követte el, ezért az ügyész felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete a törvény szerint öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A védő szerint nem a tárgyalóteremben lenne a helye annak, ha egy "hazájáért, nemzetéért aggódó ember írásban megtestesülő közéleti munkásságát vizsgálják".

Gaudi-Nagy Tamás perbeszédében azt hangsúlyozta, hogy védence nem követett el bűncselekményt, tevékenysége a véleménynyilvánítás szabadságának körébe tartozik, ezért fel kell menteni őt.

Budaházy György a tárgyalás későbbi szakaszában arról beszélt, hogy "fajsúlyos politikai erők" szerint nincs alkotmányos, jogszerű mód a jelenlegi helyzet megváltoztatására. Budaházy szerint azonban ha az előző csődbe ment - 1990 előtti - rendszerrel szembeni ellenállás hiteles volt, akkor a jelenlegi, még inkább csődbe ment rendszer elleni fellépés is az.

A Fővárosi Bíróság január 30-ra halasztotta az elsőfokú ítélet kihirdetését a Budaházy György ellen alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt indított büntetőperben.
Forrás: MTI