Választanak

Koszovóban, Szerbia 90 százalékban albánok lakta tartományában megkezdődött az a választás, amelynek eredményeként létrejön majd az a kormány, amely decemberben levezényli Koszovó Szerbiától való elszakadását.

Az ENSZ-védnökség alatt álló tartományban a 16 ezres nemzetközi békefenntartó erőket több mint félezer német katonával megerősítették a szavazásra.

A szerb kormány - amely Koszovót a szerb kultúra, nyelv és vallás bölcsőjének tekinti - a szavazás bojkottjára szólította fel a koszovói szerb lakosságot.

Az ENSZ attól tart, hogy a vegyes lakosságú Koszovszka Mitrovica városban a szerbek igyekeznek majd fizikailag megakadályozni az albánokat a szavazóhelyiségek megközelítésében. Ezért az ENSZ és a választást ellenőrző Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szükség esetén teherautókon berendezett mozgó szavazóhelyiségeket vet be.

Koszovó 2 milliós népességének 90 százaléka albán. Több mint száz ezer a szerbek száma, rajtuk kívül romák, moszlim vallású szerbek és törökök élnek a tartományban.

A szombati szavazással megválasztják a 120 tagú parlamentet, amelyben 100 hely lesz fenntartva az albán pártoknak, 20 a szerbek és a többi kisebbség számára. Egyidejűleg szombaton polgármestereket és önkormányzatokat is választanak.

Az albán politikai pártok közül - a közvélemény-kutatások szerint - az ellenzéki Koszovói Demokratapárt és a kormányzó Koszovói Demokrataliga áll az élen. Bármelyik győzhet, de csak kis különbséggel.

Koszovóban 1989-ben robbant ki a háború a belgrádi irányítású szerb hadsereg és a szakadár Albán Felszabadítási Hadsereg között. A háborúnak 1999-ben a NATO vetett véget a szerb erők bombázásával. Azóta áll a tartomány az ENSZ irányítása alatt. A közrendre a NATO által vezetett nemzetközi békefenntartó erők vigyáznak.

Az ENSZ gyakorlatilag állami önállóságot javasolt Koszovónak, amit Szerbia hevesen ellenez. December 10-ig kell befejeződniük a Koszovó autonómiájáról folyó szerb-albán tárgyalásoknak. A koszovói albánok már bejelentették, hogy ha addig nem jön létre megállapodás, akkor december 10-e után egyoldalúan kikiáltják függetlenségüket. Az amerikai és a német kormány pedig közölte, hogy kész azonnal elismerni az egyoldalúan kikiáltott független Koszovót.
Forrás: FH